Warsztat Efektywności Indywidualnej

 

Model Insights Discovery™ zakłada, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Różnice w tym zakresie stanowią ogromną siłę organizacji. Posługuje się przy tym prostym językiem 4 energii kolorystycznych, czyli czterech stylów funkcjonowania, których unikatowa mieszanka charakteryzuje każdego z nas.

Pogłębiony wgląd w to, w jaki sposób czerpiemy z tych zasobów, pozwala każdemu respondentowi podejmować bardziej świadome i dojrzałe działania w interakcjach z innymi ludźmi. Właściwe rozpoznanie, z jednej strony własnych zasobów, z drugiej – potrzeb, które definiują styl działania innych osób, jest bowiem pierwszym i kluczowym krokiem służącym poprawie jakości współpracy w zespole. Pracownicy, którzy zdobywają w tym zakresie niezbędną wiedzę i doświadczenie mają mniejszą tendencję do rozwiązywania problemów w sposób konfliktowy i konfrontacyjny, umieją adekwatnie rozumieć przyczyny różnic pomiędzy ludźmi. Wyraźnie zatem obniża się ich gotowość do przypisywania działaniom podejmowanym przez innych negatywnej motywacji i interpretowania ich jako zagrażających. Potrafią budować komunikaty uwzględniając punkt widzenia, sposób wnioskowania oraz poziom ekspresji swoich rozmówców. 

Dodatkowo autodiagnoza przy wykorzystaniu Insights Discovery pozwala, w sposób bardziej świadomy, podejmować działania podczas realizacji indywidualnych zadań. Pracownicy świadomi własnych preferencji mogą nie tylko w pełni wykorzystywać swoje atuty, ale także w sposób konstruktywny kompensować potencjalne trudności, wynikające z zadeklarowanej przez siebie konfiguracji cech czyli własnego stylu funkcjonowania.

Udział w Warsztacie Efektywności Indywidualnej na przyjrzeć się własnemu rozwojowi oraz wypracować skuteczne strategie budowania dobrych relacji oraz efektywnej komunikacji z innymi ludźmi.

Podstawą pracy podczas warsztatu jest Profil Indywidualny - rozdział Podstawowy przygotowany dla każdego z uczestników na podstawie wypełnionych przez nich na około 2 tygodni przed warsztatem Kwestionariuszy Preferencji.

 

 

Program warsztatu

1. Percepcja

Moduł wprowadzający, ma na celu pokazanie różnic w percepcji (przyczyny, schematy poznawcze)

2. Energie kolorystyczne

Wprowadzenie pojęcia 4 stylów funkcjonowania (energii)

Interaktywne ćwiczenia służące zidentyfikowaniu swojej własnej kombinacji energii kolorystycznych

3. Preferencje jungowskie

Podstawy teoretyczne modelu Insights Discovery

Trzy wymiary jungowskie: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia, Doznania-Intuicja

4. Profile Indywidualne Insights Discovery

Rozdanie Profili Indywidualnych uczestnikom (po tym przerwa obiadowa)

Weryfikacja treści Profili pod kątem ich trafności

Omówienie grafów zawartych w Profilach i ich interpretacja

6. Rozpoznawanie stylów

Wskazówki oraz ćwiczenia praktyczne w rozpoznawaniu dominującej energii kolorystycznej u innych osób

7. Podsumowanie

Pozytywne wzmocnienie dla każdego uczestnika i zakończenie warsztatu

Efekty warsztatu Efektywności Indywidulnej

Uczestnicy nauczą się efektywniej wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał, w celu poprawienia porozumiewania się

z innymi ludźmi zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią.

Zrozumieją potrzeby, oczekiwania i style działania poszczególnych typów Insights

Posiądą wiedzę z zakresu metody Insights Discovery™ oraz umiejętności posługiwania się własnymi Profilami Indywidualnymi Insights 

Będą dzielić pewną „kulturę" używając wspólnego "języka Insights Discovery™ ”, co sprzyja integracji zespołu

Lepiej poznają swój styl funkcjonowania (mocne i słabsze strony) w kontekście modelu Insights oraz zrozumieją jego wpływ na innych ludzi w codziennych interakcjach

Podstawowe narzędzie metody
- Profil Indywidualny Insights Discovery™

 

Model Insights Discovery™ zakłada, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Różnice w tym zakresie stanowią ogromną siłę organizacji. Posługuje się przy tym prostym językiem 4 energii kolorystycznych, czyli czterech stylów funkcjonowania, których mieszanka charakteryzuje każdego z nas.

Profil Indywidualny Insights Discovery™ jest narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny pracownika oraz całego zespołu. Dokument ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Jednocześnie Profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym.

Profil Indywidualny przygotowywany jest na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu Preferencji Insights Discovery, którego wypełnienie zabiera respondentom zwykle około 20 minut.

Każdy Profil zawiera Rozdział Podstawowy, który prezentuje informacje z zakresu:

  • Ogólnego stylu funkcjonowania
  • Mocnych i słabych stron
  • Wartości wnoszonych do zespołu
  • Komunikowania się
  • Nieuświadomionych aspektów wizerunku
  • Typu antagonistycznego
  • Wskazówek dotyczących dalszego rozwoju
  • Grafy ukazujące styl funkcjonowania zarówno w okolicznościach sprzyjających
    jak i w stresie oraz pracę adaptacyjną

Wszystkie moduły Profilu Indywidualnego mogą stanowić podstawę pracy podczas Warsztatów Efektywności Indywidualnej, będących wstępem do dalszych działań opartych na modelu Insights Discovery™. 

 

 

 

 

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.