Model Insights Discovery

Insights Discovery to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania. Główna idea narzędzi i programów opartych na modelu Insights Discovery to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.

Insights DiscoveryTM daje wiedzę o czynnikach motywujących, obszarach rozwoju osobistego, o leżących w naszych preferencjach osobowościowych postawach i potrzebach przekładających się na relacje, jakie budujemy oraz na nasz styl działania.  
U podstaw modelu leży typologia osobowości C.G Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia oraz Doznania-Intuicja.

Insights Discovery™ może stanowić wsparcie w pracy nad kluczowymi aspektami dotyczącymi funkcjonowania Twoich pracowników, zespołów i całej organizacji.
Wskutek wieloletnich badań, model Insights Discovery™ stał się podstawą do stworzenia całego szeregu narzędzi, które znajdują swoje zastosowanie w różnych obszarach pracy, takich jak umacnianie i budowanie efektywnych zespołów, świadome przywództwo, kształtowanie relacji opartych na szczerym i konstruktywnym feedbacku czy skuteczna sprzedaż.

Insights Discovery™ to model, który pozwala na pogłębienie samoświadomości, dzięki czemu jest z powodzeniem wykorzystywany od lat zarówno w działaniach coachingowych jak i szkoleniowych. Rozwiązania oparte na modelu Insights Discovery™ są proste, a zarazem pozwalają wejść naprawdę głęboko w strukturę relacji, zespołu czy ścieżkę rozwoju indywidualnego. To Ty decydujesz jak daleką podróż odbędziesz. Insights Discovery™ to podstawa rozwiązań, które pomagają dojrzale i bezpiecznie zarządzać ludźmi, relacjami oraz projektami.

Parę słów o typologi jungowskiej

Metodologia Insights Discovery wywodzi się z jungowskiej psychologii osobowości i bazuje na stworzonej przez Junga typologii. W oparciu o ten podział, Insights Discovery™ wyróżnia osiem typów, za którymi stoją pewne charakterystyczne kompetencje psychologiczne. Model opisuje profil osobowości w ujęciu preferencji jungowskich Ekstrawersji-Introwersji, Myślenia-Uczuć oraz Doznań-Intuicji.

Postawa Ekstrawersji-Introwersji definiuje nasze zainteresowanie światem zewnętrznym rozumianym jako przeciwieństwo świata wewnętrznego, indywidualnego. Funkcja Myślenia-Uczuć determinuje nasz sposób wartościowania i podejmowania decyzji. Doznania-Intuicja to wymiar opisujący sposób absorbowania oraz przetwarzania informacji z otoczenia.

Wszystkie funkcje oraz postawy przedstawione są w formie koła, co znacznie ułatwia zrozumienie modelu oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi typami a leżącymi u ich podstaw funkcjami opisanymi przez C.G. Junga.

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.