Akredytacja Insights Discovery

Chcesz uzyskać Certyfikat i samodzielnie wdrażać rozwiązania oparte na modelu Insights Discovery™? Weź udział w szkoleniu akredytacyjnym!

Akredytacja Insights Discovery™ przygotuje Cię do wykorzystywania modelu oraz Profilu Indywidualnego Insights Discovery™ w jak najszerszym zakresie, jako pomocnego narzędzia w tworzeniu skutecznych rozwiązań z obszaru rozwoju pracownika, zespołu i organizacji. Program akredytacyjny zaprojektowany jest w formie czterodniowego warsztatu i sięga do korzeni systemu Insights Discovery™, psychologii jungowskiej.

Podczas szkolenia akredytacyjnego zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą Ci kompetentnie i pewnie wdrażać metodę w swoich organizacjach. Program uczy jak wykorzystać Insights Discovery™ w efektywnym rozwijaniu postaw i stylów pełnych zaangażowania oraz zrozumienia dla innych, a także przekazuje dogłębną wiedzę na temat budowy narzędzia i dokładnej interpretacji treści zawartych w Profilu Indywidualnym™.

Otwarta Akredytacja Insights Discovery™ odbywa się zwykle cztery razy w roku w Łodzi. Jeśli organizacja zgłosi do udziału w szkoleniu kilku reprezentantów, istnieje możliwość oraz zorganizowania akredytacji w formie warsztatu zamkniętego.

Zarys programu czterech dni Akredytacji

Dzień 1

Warsztat Efektywności Indywidualnej™ widziany oczami uczestnika. Uczestnicy biorą aktywny udział w warsztacie. Dzięki temu, poznają w praktyce kolejne jego etapy i uczą się:

  • Rozumieć siebie
  • Rozumieć innych
  • Adaptować swoje zachowania i postawy
  • Rozwijać użyteczne strategie interpersonalne
  • Poznają także sposoby wprowadzania modelu Insights Discovery™ w grupach warsztatowych

Dzień 2

Zrozumieć Insights. Podczas tego dnia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat psychologicznych podstaw modelu, w pełni poznają konstrukcję Grafów i Koła Insights oraz uczą się dokładnie i trafnie je interpretować. Poznają także schemat sesji indywidualnej informacji zwrotnej do Profilu Indywidualnego.

Dzień 3

Aplikacje metodologii. Dzięki tej części programu uczestnicy poznają różne modele stworzone na bazie systemu Insights Discovery™ oraz ich aplikacje. Poznają także różne obszary zastosowań wiedzy o metodologii.

Dzień 4

Pytania i odpowiedzi. Dzień całkowicie poświęcony pytaniom, uwagom i wątpliwościom uczestników, jakie pojawiły się w trakcie miesięcznej pracy z metodą oraz wypełniania egzaminu. Uczestnicy poznają strukturę i materiały do programu Insights Discovery Skuteczna Sprzedaż™.

Proces Akredytacji zakłada konieczność złożenia egzaminu, który jest podstawą do przyznania Certyfikatu Akredytacyjnego.

Podczas 4-go dnia Akredytacji uczestnikom przyznawany jest imienny Certyfikat Akredytacyjny Insights Discovery ważny przez  rok. Po tym okresie należy wnieść opłatę licenyjną. Opłcenie opłaty licencyjnej pozwoli Ci przedłużyć uprawnienia do korzystania z narzędzia na kolejny rok.

Po ukończeniu szkolenia, akredytowani konsultanci zawsze mogą liczyć na wsparcie zespołu Insights Polska. Służymy pomocą zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i technicznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub zgłosić swój udział w Akredytacji? Napisz do nas.

Twoje dane osobowe w zakresie podanym w poniższym formularzu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, tj. Insights Poland Sp. z o.o.  w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie na Akredytację Insights Discovery

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.