Program Insights Discovery Efektywność Indywidualna™

Insights Discovery Efektywność Indywidualna jest naszym podstawowym programem warsztatowym, który stanowi wprowadzenie do systemu Insights Discovery. Poprzez interaktywne ćwiczenia, program ten pomaga zrozumieć siebie i innych, a następnie szybko wykorzystywać zdobyte umiejętności w praktyce.

Program oparty jest na prostym modelu:

  • Poznaj siebie.
  • Poznaj innych.
  • Naucz się jak adaptować swoje zachowanie i postawę, aby zwiększyć efektywność relacji interpersonalnych.

Dzięki wykorzystaniu Profili Indywidualnych Insights Discovery™, program pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć siebie, poznać preferencje innych ludzi oraz aktywnie adaptować swój styl komunikacyjny. Język czterech energii kolorystycznych ułatwia zapamiętanie treści programu oraz pomaga szybko wykorzystać zdobytą wiedzę w budowaniu relacji. Program Insights Discovery Efektywność Indywidualna™ za każdym razem jest dostosowywany do wymagań oraz potrzeb klienta, ćwiczenia są modyfikowane w zależności od celów, jakie mają być zrealizowane. Dlatego warsztat może trwać od 180 minut w wersji skróconej, aż po cykl spotkań, gdzie kolejne sesje są odpowiedzią na potrzeby zespołu i mogą dotykać takich zagadnień jak wywieranie wpływu, zarządzanie i motywowanie czy zarządzanie stresem.

Insights Discovery™ znajduje zastosowanie tam, gdzie ważne są relacje interpersonalne, gdzie ważne jest, aby zindywidualizować podejście do drugiego człowieka, gdzie myślimy o zespole, jako sieci relacji oraz jednostce funkcjonalnej.

Efektywność Indywidualna™ to zawsze wstęp do dalszych działań, jakie mogą być podjęte wobec zespołu. Insights Discovery™ to seria narzędzi i programów, które pozwolą opracować strategię szkoleniową dla zespołu i które dotykają rozmaitych obszarów, takich jak przywództwo, sprzedaż, diagnoza i podnoszenie efektywności zespołów, nauka udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, czy budowanie mocnych relacji i skutecznej komunikacji/współpracy w organizacji. Punktem wyjścia do pracy nad wszystkimi tymi obszarami jest jednostka i budowanie świadomości, które rozpoczyna się poprzez uczestnictwo w programie Efektywności Indywidualnej™.

Narzędzia wykorzystywane w programie: Profil Indywidualny moduł Podstawowy, ewentualnie dodatkowe moduły Profilu w zależności od celu warsztatu, zeszyt ćwiczeń „Wprowadzenie do Insights Discovery”.

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.