Skuteczna komunikacja w Twojej organizacji

Obserwuję problem z komunikacją w naszej firmie. Ludzie niechętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, przepływ informacji jest niewystarczająco sprawny. I ta odwieczna walka między Marketingiem a Sprzedażą… każdy myśli, że wie lepiej! Jak pomóc ludziom znaleźć wspólną, skuteczną platformę komunikacji?

Możemy nauczyć ich jednego, wspólnego języka, języka kolorów… Model Insights Discovery™ niezwykle uczula na potrzeby komunikacyjne innych ludzi. Warsztat Efektywności Indywidualnej™ może pomóc Twojej organizacji bliżej przyjrzeć się różnym stylom funkcjonowania ludzi i wynikającym z nich potrzebom. Poprzez pracę z Profilami Indywidualnymi™ możemy stworzyć mapę komunikacyjną, dzięki której grupa uzyska gotową „instrukcję obsługi” do każdego uczestnika warsztatu. Insights Discovery™ uwrażliwia ludzi na pewne sygnały w komunikacji płynące od ich rozmówców. Wskazuje konkretne ścieżki do efektywnego dialogu. Jednym z modułów warsztatu jest „Adaptacja” – to niezwykle praktyczna część spotkania, kiedy uczestnicy ćwiczą strategie komunikacyjne, uczą się dobierać odpowiednie do potrzeb poszczególnych energii kolorystycznych argumenty, sprawdzają czy i jak to działa! Insights Discovery pokazuje, że nieporozumienia w komunikacji często nie wynikają ze złych intencji czy niechęci, a z różnych oczekiwań, różnego postrzegania i rozumienia tych samych sytuacji. Dlatego potencjalnie najtrudniejszy może wydawać się dialog z typem antagonistycznym – na opanowaniu tej sztuki między innymi koncentrujemy się podczas warsztatów. Ale czy wiesz, jakie ewentualne przeszkody mogą stać na drodze do efektywnej współpracy między osobami reprezentującymi ten sam typ? Taka konfiguracja stwarza zarówno wiele możliwości, ale i zagrożeń! Insights Discovery pomaga zobaczyć, że wszyscy mamy pęk kluczy do współpracy i komunikacji z różnymi typami, ale nie zawsze próbujemy otworzyć drzwi odpowiednim kluczem… Razem z nami możesz nałożyć na nie kolorowe nakładki i dzięki temu uzyskasz dużo szybszy i łatwiejszy dostęp do odpowiedniego klucza, kiedy tylko go potrzebujesz…

Poprzez model Insights Discovery™ możesz zbudować wspólną platformę komunikacyjną w swoim zespole czy całej firmie – językiem kolorów może mówić każdy, wystarczy zrobić jeden krok w stronę rozmówcy, pokazać dobre intencje i starania, wykorzystać odpowiedni klucz, jednocześnie pozostając sobą… czy to nie wartościowa umiejętność? :)

Narzędzia i programy

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.