Program Navigator – Efektywność Zespołu™

Navigator – Efektywność Zespołu™ to naturalna kontynuacja programu Discovery – Efektywność Zespołu™. Program ten opiera się na modelu 32 Elementów Efektywności Zespołu™ powiązanych z czterema podstawowymi energiami kolorystycznymi Insights Discovery. Model pokazuje obszary kluczowe dla dobrego funkcjonowania zespołu (osiem w ramach każdego z 4 filarów powiązanych z czterema energiami kolorystycznymi), a warsztat pozwala zdiagnozować ich natężenie w obecnym zespole i zgłębić wybrane z nich.

Elementy dotykają m.in. kwestii misji i wartości zespołu, relacji i zaufania pomiędzy członkami zespołu, procesów decyzyjnych i monitorowania pracy, zaangażowania w osiąganie celów czy elastyczności i szybkości reakcji.

Podczas warsztatów Navigator – Efektywność Zespołu™ uczestnicy aktywnie pracują ze swoimi Profilami Efektywności Zespołu Insights Navigator™, które są przygotowane na bazie wypełnionych przez nich wcześniej kwestionariuszy i odzwierciedlają ich ocenę zespołu w ramach wszystkich 32 elementów.

Warsztaty oparte na programie Navigator – Efektywność Zespołu™ mogą trwać od 1 dnia aż po serię spotkań, podczas których zespół pracuje nad rozwijaniem poszczególnych elementów, zdiagnozowanych, jako najsłabsze, a jednocześnie istotne dla skuteczności działań zespołu.

Narzędzia wykorzystywane w programie: Profil Indywidualny moduł Podstawowy, Profil Efektywności Zespołu Insights Navigator™, zeszyt ćwiczeń „Navigator – kierowanie efektywnością zespołu”.

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.