Profil Discovery Full Circle

Profil Insights Discovery Full Circle™ jest doskonałym uzupełnieniem Profilu Indywidualnego Insights Discovery™ i może być kolejnym krokiem w procesie odkrywania siebie i pogłębiania własnej samoświadomości.

Profil Discovery Full Circle™ poszerza nasze horyzonty w rozumieniu i percepcji samych siebie poprzez odkrywanie tego jak postrzegają nas inni. Znacznie wzbogaca to relacje interpersonalne między ludźmi, prowadząc do większej indywidualizacji postaw, komunikacji i stylu zachowania.

Profil Insights Discovery Full Circle™ przygotowywany jest na bazie odpowiedzi udzielonych przez respondenta w standardowym Kwestionariuszu Preferencji oraz odpowiedzi udzielonych przez grupę feedbackową (grupa może liczyć od 2 do 12 osób) w Kwestionariuszu Discovery Full Circle™, który dodatkowo daje możliwość zamieszczenia osobistych komentarzy kierowanych do osoby opisywanej. Feedback może być imienny bądź anonimowy.

Profil DFC wykorzystuje model energii kolorystycznych Insights Discovery™, jako platformę do porównania percepcji siebie samego respondenta ze sposobem postrzegania go przez osoby udzielające feedbacku. Oznacza to jednocześnie, że narzędzie bazuje na opisie preferencji, a nie umiejętności czy kompetencji. Dzięki temu jego treść i forma są pozytywne, mają charakter wzmacniający dla feedbackobiorcy, zgłębiają jego mocne strony i obszary do dalszego rozwoju, wskazując ich wpływ na codzienne relacje zawodowe z innymi ludźmi. Discovery Full Circle™ zachęca respondentów do ciągłego dialogu a zarazem ulepszania wzajemnych relacji zespołowych - zarówno podczas sesji warsztatowych lub coachingowych, jak i po ich zakończeniu. Nadrzędnym celem Profilu jest zatem wprowadzenie pozytywnego, zachęcającego oraz łatwego w swojej formie indywidualnego feedbacku do codziennego życia respondentów. Ma to pomóc im podejmować nieustanne działania w kierunku rozwijania i podnoszenia efektywności ich relacji z innymi ludźmi. Z Profilem DFC pracujemy warsztatowo lub indywidualnie. Szczególnie ta pierwsza forma zajęć pozwala ludziom odkryć siłę informacji zwrotnej a także budować mocniejsze relacje oparte na wzajemnej szczerości i otwartości.

Przykładowy Profil Discovery Full Circle

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.